Otrzymaj dopłatę do budowy domu energooszczędnego!

dom energooszczędny

Od 2013 roku działa program umożliwiający otrzymanie dopłaty na budowę domu pasywnego i energooszczędnego od NFOŚIGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Osoby budujące dom pasywny, mogą starać się o dopłatę w wysokości 50 tysięcy złotych brutto. Natomiast ci, którzy budują dom energooszczędny, mają możliwość uzyskania dopłaty w wysokości 30 tysięcy złotych brutto.

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny energooszczędny lub pasywny, które posiadają pozwolenie na budowę i mają prawo do dysponowania ziemią, na której będą budowały dom.

Osoby, które wezmą udział w programie, otrzymają należne dofinansowanie po zakończeniu budowy domu, a także po inspekcji budowy pod kątem energooszczędnych założeń projektu budowlanego. Dodatkowym warunkiem przyznania dofinansowania jest realizacja budowy w przeciągu 3 lat od daty podpisania umowy kredytu.

Program dofinansowujący budowę domu energooszczędnego jest otwarty do 2018 roku. Przeczytaj artykuł o dofinansowaniu.

Spełnij swoje marzenia. Zamieszkaj w Vilpark.

Tel. +48 695 660 860, +48 600 951 629 | E-mail: info@vilpark.pl